TARIEVEN 

Vrijgesteld van BTW

Onze zorg wordt helaas niet vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of andere regelingen. Wij vinden het belangrijk dat de zorg laagdrempelig toegankelijk is, daarom proberen wij de tarieven zo laag mogelijk te houden. Voor zakelijke deelnemers waarbij de werkgever of instantie de begeleiding betaalt, hanteren wij een regulier tarief van €90,- per uur. 


Voor particuliere deelnemers gelden andere prijzen en kunt u op basis van uw inkomen of eventuele andere factoren korting krijgen op ons standaard tarief. Indien u zich bij ons aanmeldt, vragen wij u een verklaring in te vullen, om zo het passende tarief te bepalen


Voorgaande betekent wel dat al onze tarieven niet kostendekkend zijn, we zijn dan ook mede afhankelijk van giften/ donaties.
I
n ons beleidsplan kunt u daar meer over lezen. De lagere tariefgroepen (1 en 2) kunnen wij alleen aanbieden als er voldoende donaties zijn binnengekomen. Valt u in deze tariefgroepen, dan kan het zo zijn dat u wat langer moet wachten. Uiteraard communiceren wij dit met u na aanmelding.


Tarieven
Het intakegesprek kost altijd €50,- per 60 minuten.
De tarieven voor de vervolggesprekken, dossieronderzoek en een eventueel tweede intake t.b.v. een andere discipline, zijn dus allen afhankelijk van uw inkomen, zie onderstaande tabel. 
Het aantal gesprekken en de frequentie zijn afhankelijk van uw hulpvraag.
Bij een medische hulpvraag doen wij standaard een dossieronderzoek, hier wordt maximaal 1 uur extra voor gerekend. 

 

FAQ: Onderaan deze pagina kunt u antwoorden vinden op veelgestelde vragen over de tarieven.
 

Tariefgroep Bruto inkomen per maand alleenstaande Bruto inkomen per maand gehuwd/samenwonend Prijs per 60 minuten
INTAKE €50,-
1 Minder dan € 1.750,- Minder dan € 2.300,- € 30,-
2 € 1.750,- tot € 2.500,- €2.300,- tot € 3.000,- € 45,-
3 € 2.500,- tot €3.500,- € 3.000,- tot € 4.000,- € 60,-
4 € 3.500 en meer € 4.000,- en meer € 85,-

Wat doe ik als ik de tarieven van Stichting Begrepen Klachten niet kan betalen?

Om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden, hebben wij de tarieven afhankelijk gemaakt van de hoogte van uw inkomen. Mocht u niet of zeer moeilijk in staat zijn om het voor u geldende tarief te betalen, dan kunt u dit aangeven op het formulier. U kunt het ook altijd aangeven bij uw eigen behandelaar, wij denken dan graag met u mee. 

We willen als stichting ook graag iets doen voor de mensen die geen financiële middelen hebben om van onze zorg gebruik te maken. Zo zetten wij ons in voor educatie, onderzoek en belangenbehartiging en blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze zorg voor iedereen toegankelijk te maken.

Hoe kan ik nagaan in welke inkomensgroep ik val?

Dit kunt u bijvoorbeeld bepalen op basis van een recente loonstrook of op basis van gegevens van de belastingdienst. Als u inlogt bij de belastingdienst en klikt op ‘mijn gegevens’ en daarna op ‘mijn inkomensverklaring’ (kies hier het meest recente jaar) dan vindt u daar uw (gezamenlijk) verzamelinkomen. Dit inkomen kunt u delen door 12,96 om tot het bruto inkomen per maand te komen.  

Heeft u twijfels over in welke tariefgroep u valt, overleg dan met uw behandelaar of neem contact met ons op via info@begrepenklachten.nl.

Hoe kan ik aantonen in welke inkomensgroep ik val?

Wij vragen u een korte verklaring in te vullen en te ondertekenen.
Het tekenen van deze verklaring is uiteraard niet verplicht, u betaalt dan het tarief van 85 euro. De intake is voor iedereen 50 euro. 

Wordt de zorg door Stichting Begrepen Klachten ook vergoed?

Nee, op dit moment is dit helaas niet het geval. Wij streven er uiteraard wel naar dat dit in de toekomst verandert, we bekijken daarvoor verschillende mogelijkheden, zoals PGB, aanvullende verzekering en bijzondere bijstand.

Hoe houden jullie de tarieven zo laag?

Het is u wellicht opgevallen dat onze tarieven laag zijn in vergelijking met andere medische/psychosociale zorg. Wij zijn ons bewust van het feit dat veel mensen in onze doelgroep beperkte financiële middelen en tegelijk vaak hoge zorgkosten hebben. Ook zijn er weinig regelingen/vergoedingen mogelijk. Wij vinden het daarom belangrijk onze zorg betaalbaar te houden.

Tegelijkertijd willen wij kwalitatief en hoogwaardige zorg leveren. Wij maken hiervoor gebruik van erkende zorgverleners en hebben een kwaliteitszorgsysteem ingericht. Dit betekent onder andere dat er naast de tijdsbesteding voor consulten ook de nodige tijd voor onderzoek, zorgontwikkeling en multidisciplinair overleg wordt ingepland. 

De door ons ingehuurde zorgverleners en zakelijke ondersteuners ontvangen van ons daarvoor een vergoeding welke lager is dan gebruikelijk. Zij werken ook een deel vrijwillig voor de stichting. Daarnaast maken wij veel gebruik van vrijwilligers in de ondersteuning en beperken wij onze overige kosten zoveel als mogelijk.

Ondanks onze maatregelen zijn er dus behoorlijk wat extra kosten. Onze tarieven zijn daarmee niet kostendekkend, zeker die van de laagste groepen niet. Wij zijn afhankelijk van fondsen en andere donaties om de kosten te dekken. Wij hebben met onze stichting een ANBI aanvraag gedaan. In ons beleidsplan kunt u meer daarover lezen.  

Kan ik een consult krijgen dat korter is dan een uur en wat is dan het tarief?

Ja, dat kan zeker, indien nodig passen we de consulttijd aan. Voor een half uur consult rekenen we 50% van het voor u geldende uurtarief en bij drie kwartier 75%. Het tarief is hetzelfde voor een gesprek in de praktijk, online en telefonisch. Kort contact via email (ca 5 minuten) doen wij gratis, voor een emailconsult gelden verder dezelfde tarieven als voor de andere consulten.

Wat houdt een dossieronderzoek in en zijn er nog andere extra kosten?

Om een goed beeld te krijgen van uw klachten en van wat er al gedaan is, doen wij meestal een dossieronderzoek van brieven en uitslagen. Op deze manier kunnen wij goed bekijken welke opties er nog zijn voor diagnostiek/behandeling. Aangezien dit onderzoek + rapportage veel tijd kost, rekenen wij hier extra tijd voor. Om de patient niet te belasten met veel extra kosten, zullen wij dit beperken tot een maximum van 1 uur extra. Uw behandelaar bespreekt met u of een dossieronderzoek nodig is.

We helpen ook patiënten met het aanleggen van een dossier voor een uitkeringsaanvraag. Ook hiervoor kunnen wij extra tijd rekenen.

Voor overleg met uw andere zorgverleners (telefonisch, MDO) kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Dit doen we altijd in overleg met u, u moet ook toestemming geven voor dit contact.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

De frequentie van gesprekken en de duur van het traject is erg afhankelijk van uw hulpvraag, dus er is voor ons niet te zeggen hoelang het traject gaat duren. Voor een volledig begeleidingstraject moet u rekening houden met minstens 10 gesprekken. Er zijn soms ook mensen die na 2 gesprekken alweer aardig vooruit kunnen.
Uiteraard kunt u uw wensen en mogelijkheden bespreken met uw behandelaar tijdens het intakegesprek.