"Ik hoop de zorgverlener te zijn die ik zelf zo gemist heb"

 

HET IDEE

​Veel mensen kampen met langdurige en (deels) onverklaarde klachten zoals pijn, vermoeidheid en inspanningsintolerantie. Soms krijgen patiënten wel een diagnose, maar is het onderliggende mechanisme nog niet voldoende duidelijk, zoals bij fibromyalgie, ME/CVS en long COVID. De klachten kunnen al heel ingrijpend zijn, maar het is voor een deel van de patiënten ook nog heel lastig om goede zorg en begeleiding te vinden.

Vanuit mijn ervaring als arts, als patiënt en als hulpverlener bij Slachtofferhulp, wil ik patiënten bijstaan om hun klachten en situatie te verbeteren. Ik bied patiënten een luisterend oor, help overzicht te creëren en adviseer en ondersteun op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk gebied. 

VRAGENLIJST
Ik leer ook graag van de ervaringen van andere patiënten. Heeft u de afgelopen 10 jaar hulp gezocht voor klachten als vermoeidheid, pijn en inspanningsintolerantie?
Vul dan hier de vragenlijst in.   


WAT KUNT U VERWACHTEN?

Ik werk volgens mijn eigen plan van aanpak met daarin 6 aandachtsgebieden. ​Uw hulpvragen staan centraal, ik vind het erg belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt.

MEDISCH
We brengen uw klachten uitgebreid in kaart, om zo inzichtelijk te maken waar eventueel nog mogelijkheden liggen op gebied van onderzoek en behandeling. 
Ik kan u geen medische behandeling bieden, maar ik kan u wel informeren over uw ziektebeeld, onderzoek en behandelingen. Regelmatig blijft de oorzaak onduidelijk, ook wanneer er goed onderzoek is gedaan.

 

We kijken dan naar andere aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan, om uw klachten zoveel mogelijk te verminderen. Ik geef u adviezen voor het dagelijks leven en begeleid u in vragen die u tegenkomt in uw ziekteproces. Indien nodig help ik u bij het vinden van passende vervolghulp.

PSYCHOLOGISCH

Langdurig ziekzijn en lichamelijke beperkingen brengen vaak chronische rouw met zich mee. Door mijn ervaring kan ik u goed begeleiden in dit rouwproces; de verliezen en de onzekerheid waar je als patiënt mee te maken krijgt. Ik kan u ook coachen in het omgaan met ziek-zijn, het vinden van de balans tussen draagkracht en draaglast en andere factoren die mogelijk invloed hebben op uw klachten. 

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
Ziekte is van invloed op meerdere leefgebieden, daarom hebben we ook aandacht voor het grotere plaatje. Indien gewenst bied ik ondersteuning op het terrein van leefstijl, zingeving, sociale netwerk en financiële kwesties.

 


BEGREPEN KLACHTEN

Mijn initiatief heet ‘Begrepen klachten’ Dit is allereerst een verwijzing naar de onverklaarde klachten. Tegenwoordig wordt vooral de term SOLK gebruikt: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten (SOLK), eerder werden ze ook wel ‘onbegrepen klachten’ genoemd. In de reguliere zorg worden ook veel diagnoses nog tot SOLK gerekend, omdat de oorzaak van deze ziektebeelden nog niet is opgehelderd.

Ik ondersteun patiënten in hun zoektocht om de medische/somatische kant van hun klachten beter te begrijpen. De ene keer door iemand goed te informeren over het ziektebeeld, de andere keer door toch nog een poging te wagen wat betreft aanvullend medisch onderzoek. 

Ook (of juíst) als de klachten onverklaard blijven, is begrip een belangrijk thema. ​Onverklaard hoeft niet onbegrepen te zijn. Begrip en erkenning zijn een belangrijke basis voor een verder herstelproces. Door mijn jarenlange ervaring als patient begrijp ik als geen ander waar je als patiënt mee te maken krijgt en daarom vind ik het een mooie uitdaging om deze ondersteuning te bieden. Zo hoop ik de zorgverlener te zijn die ik zelf zo gemist heb.