ZES AANDACHTSGEBIEDEN

We werken volgens een eigen plan van aanpak met daarin 6 aandachtsgebieden. Tijdens het intakegesprek zetten we op een rij waar u onze ondersteuning bij kunt gebruiken. ​Uw hulpvraag staat centraal. We vinden het erg belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt. Vindt u het lastig om een hulpvraag te formuleren, dan helpen we daar uiteraard bij.


Soms zien we patiënten frequent, andere patiënten vinden het juist fijn om ons te kunnen benaderen als er concrete dingen zijn waar ze tegenaan lopen of als ze behoefte hebben om hun verhaal te delen.

1. MEDISCH 
Onvoldoende verklaard = onvoldoende verklaard, een belangrijk uitgangspunt in onze aanpak. Dat klinkt misschien logisch, maar helaas worden er bij onvoldoende verklaarde klachten nog te vaak verkeerde aannames gedaan, zoals de aanname dat de oorzaak psychisch is. Wij gaan er vanuit dat we gewoon nog niet alles weten en dat we klachten met een open vizier moeten onderzoeken. 

We brengen de klachten uitgebreid in kaart en maken een overzicht van de onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad, zodat inzichtelijk wordt waar eventueel nog mogelijkheden liggen. Soms wordt de oorzaak toch nog (deels) duidelijk, in andere gevlalen blijven de klachten (voorlopig) onvoldoende verklaard.
Tot de tijd dat wetenschappelijk onderzoek ons meer aanknopingspunten geeft, moeten we het doen met een symptomatische behandeling. Wij kunnen u zelf geen medische behandeling bieden, maar we kunnen u wel informeren over uw ziektebeeld, verdere diagnostiek en behandeling en u begeleiden in vragen die u tegenkomt in uw ziekteproces.


2. PARAMEDISCH
Veel patiënten komen niet in aanmerking voor revalidatieprogramma's, of de deze programma's zijn niet helpend of passend bij de klachten. Wij helpen u door concrete adviezen te geven en u te helpen bij het opzetten van een paramedisch programma in de eigen omgeving. Wij verwijzen regelmatig naar sportartsen en zoeken mee naar passende behandeling bij bijvoorbeeld ergotherapie, fysiotherapie of een dietist. Wij evalueren steeds samen met u of de aanpak die we hebben gekozen aansluit bij wat u nodig heeft. 

3.PSYCHOLOGISCH

Langdurig ziekzijn en lichamelijke beperkingen brengen vaak een proces van chronische rouw met zich mee en dit krijgt in de reguliere zorg nauwelijks aandacht.
We vinden het belangrijk om patiënten bij te staan in hun worsteling met verliezen, de tergende onzekerheid en dingen als teleurstelling door onbegrip van zorgverleners en/of mensen uit de naaste omgeving. We geven coaching in het omgaan met ziekte en de balans tussen draagkracht/draaglast. Indien wenselijk staan we stil bij psychische factoren (kwaliteiten, valkuilen, persoonlijkheidskenmerken) die mogelijk invloed hebben op uw klachten en andere hulpvragen op psychologisch gebied.


4. DAGELIJKS LEVEN

Voor zover nog niet aan de orde gekomen bij punt 1 en 2, bespreken we de dagelijkse bezigheden en de beperkingen die u daarin ervaart. We bekijken of u eventueel nog (ergonomische) aanpassingen kunt doen om bezigheden beter mogelijk te maken. Ook hebben we aandacht voor de balans tussen inspanning en herstel en zaken als ontspanning, ademhaling en voeding. We gebruiken een uitgebreid plan, het Persoonlijk Pacing Plan om samen met u te ontdekken wat voor u goed werkt en wat nog kan helpen om energie zo optimaal mogelijk te besteden, zonder steeds over de grenzen te gaan.

5. SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
We staan ook stil bij dingen als zingeving, sociale bezigheden en (hulp vanuit) uw sociale netwerk. Op verzoek ondersteunen we patiënten in overleg met derden, zoals bijvoorbeeld school of andere hulpverleners.

6. PRAKTISCH
Uitkeringen, vergoedingen, regelingen; er zijn allerlei ingewikkelde zaken waar u mee te maken kunt krijgen als u langdurig ziek bent. We kunnen u helpen om deze zaken helder te krijgen. 

Wij zijn ons bewust van onze professionele grenzen en zullen indien wenselijk dan ook zeker verwijzen naar andere zorgverleners. We helpen u bij het zoeken naar passende vervolghulp. 

NB: Ik, Marlies, ben arts, niet praktiserend. Dat betekent dat ik op dit moment niet BIG-geregistreerd ben en ik zal dan ook geen voorbehouden of risicovolle werkzaamheden verrichten. Mijn zorg is een toevoeging aan de zorg van huisartsen, specialisten en paramedici en geen vervanging daarvan. Een deel van de verwijzingen naar andere zorgverleners gaat via de huisarts. Ik help u bij het formuleren van een hulpvraag aan de huisarts, maar de huisarts is degene die samen met u beslist over het verdere beleid.

ONDERSTEUNING VAN NAASTEN
Ook voor naasten, zoals ouders, kinderen, partners is het ziekteproces vaak erg ingewikkeld en ook hier is lang niet altijd aandacht voor. Daarom willen wij ook deze mensen ondersteuning bieden. In een of meerdere gesprekken staan we stil bij hun eigen (rouw)proces en geven handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Ook kunnen we tips geven over de ondersteuning van de patiënt en kunnen we indien nodig uitleg geven over het ziektebeeld en de klachten die daarbij horen. Indien wenselijk is een gesprek met zowel patiënt als naaste(n) ook een mogelijkheid.