ZES AANDACHTSGEBIEDEN

Onze zorg heeft een unieke opzet, daarom leggen wij u hier wat uit over wat u kunt verwachten.

Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u een hulpvraag heeft voor het medische team, het psychosociale team, of beide. U kunt ook aangeven dat u het nog niet weet, dan zoeken wij dit samen met u uit. In ons traject werken we heel patiëntgericht, dat wil zeggen dat we voor iedereen een heel eigen plan maken en dat we onze ondersteuning aanpassen aan wat voor u mogelijk is. Hierbij kijken we naar zes aandachtsgebieden (zie figuur). Als patiënt houdt u altijd zelf de regie, maar als dat voor u te veel is, dan helpen wij u daar juist bij.

Medische team
1. In de intake nemen we de tijd om naar uw verhaal te luisteren en vragen we uw belangrijkste klachten goed uit. Ook staan we kort stil bij de hulpvragen op de verschillende levensgebieden.
2. In het tweede gesprek staan we stil bij een uitgebreide vragenlijst die u heeft ingevuld, om uw klachten en algehele gezondheid zo goed mogelijk in kaart te brengen en te onderzoeken of er dingen gemist zijn.
3. Hierna volgt een dossieronderzoek, waarbij we brieven en uitslagen uit het verleden onderzoeken en een overzicht maken van uw klachten en wat er al is gedaan aan diagnostiek en behandeling.
4. Uit dit onderzoek volgt een Persoonlijk Plan van Aanpak, waarbij we overzichtelijk in kaart brengen welke nieuwe mogelijkheden we zien voor diagnostiek, behandeling en begeleiding.
5. U krijgt dit Plan opgestuurd en we bespreken dit tijdens het derde gesprek. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, we bekijken wat nog wél mogelijk is. We richten ons vooral op reguliere zorg, dat is zorg via bijv de huisarts, ziekenhuis en fysiotherapeut.

Vervolgtraject
Het vervolgtraject is voor iedereen anders. We doen vaak eerst nog aanvullende diagnostiek via huisarts en/of specialist.
Wij werken vaak goed samen met huisartsen en paramedici in de eigen omgeving van de patiënt. Vanuit onze expertise kunnen we suggesties voor onderzoek/behandeling onderbouwen en kunnen we andere zorgverleners adviseren om u zo goed mogelijk te helpen.

Met ons Persoonlijk Pacing Plan begeleiden we zelf onze patiënten heel concreet in het omgaan met lichamelijke en cognitieve klachten en beperkte energie. Dit is een op maat gemaakt begeleidingstraject waar het medische en psychosociale mooi samenkomen.

Psychosociaal team
In ons psychosociale team hebben we aandacht voor verschillende gevolgen van uw ziekte. In de intake nemen we uitgebreid de tijd om uw verhaal te horen en ook staan we kort stil bij de hulpvragen op de andere leefgebieden. Voor ons is het heel belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt. We bieden een luisterend oor en kijken goed waar u als individuele patiënt behoefte aan heeft. Belangrijke thema’s in onze ondersteuning zijn chronische rouw, zorgtrauma en onbegrip in uw omgeving. Onze therapeuten helpen u uiteraard ook met andere psychische hulpvragen.

Praktisch
We kijken ook heel praktisch waar we patiënten in kunnen ontlasten, zoals met aanvraag van hulp(middelen) of ondersteuning in contact met instanties.


VOORBEELDEN VAN HULPVRAGEN OP DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN:
* Is alles wel goed onderzocht? 
* Zijn er nog behandelingen die ik kan proberen?
* Wat kan ik zelf nog doen om mijn klachten te verminderen?
* Wat kan ik beter wel doen en wat niet?
* Ik zou het fijn vinden om met iemand te praten die me echt begrijpt. 
* Hoe kan school rekening houden met de klachten van mijn kind?
* Hoe ga ik om met onbegrip in mijn omgeving?
* Is een bepaalde alternatieve behandeling betrouwbaar?
* Waar kan ik een fysiotherapeut vinden die gespecialiseerd is in deze klachten?
* Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering?
* Ik wil graag praten over mijn traumatische ervaringen in de zorg

Hoelang duurt een traject?
Soms zien we patiënten frequent, andere patiënten vinden het juist fijn om ons te kunnen benaderen als er concrete dingen zijn waar ze tegenaan lopen of als ze behoefte hebben om hun verhaal te delen.

Niet praktiserend artsen
NB: Wij werken op dit moment hoofdzakelijk met niet-praktiserend artsen, dit zijn artsen die om gezondheidsredenen niet meer als arts werkzaam kunnen zijn. Dat betekent dat wij geen voorbehouden of risicovolle werkzaamheden verrichten. Onze zorg is een toevoeging aan de zorg van huisartsen, specialisten en paramedici en geen vervanging daarvan. Een deel van de verwijzingen naar andere zorgverleners gaat via de huisarts. Wij helpen u dan bij het formuleren van een hulpvraag en overleggen waar nodig.