ZES AANDACHTSGEBIEDEN

​Ik werk volgens mijn eigen plan van aanpak met daarin 6 aandachtsgebieden. Tijdens het intakegesprek zetten we op een rij waar u mijn ondersteuning bij kunt gebruiken. ​Uw hulpvraag staat centraal, ik vind het erg belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt. Vindt u het lastig om een hulpvraag te formuleren, dan help ik daar uiteraard bij.

1. SOMATISCH
Onvoldoende verklaard = onvoldoende verklaard, een belangrijk uitgangspunt in mijn aanpak. Dat klinkt misschien logisch, maar helaas worden er bij onvoldoende verklaarde klachten nog te vaak verkeerde aannames gedaan, zoals de aanname dat de oorzaak psychisch is. Ik ga er vanuit dat we gewoon nog niet alles weten en dat we klachten met een open vizier moeten onderzoeken. 

We brengen de klachten uitgebreid in kaart en maken een overzicht van de onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad, zodat inzichtelijk wordt waar eventueel nog mogelijkheden liggen. Soms wordt de oorzaak toch nog duidelijk, maar in veel gevallen blijven de klachten (voorlopig) onvoldoende verklaard. Tot de tijd dat wetenschappelijk onderzoek ons meer aanknopingspunten geeft, moeten we het doen met een symptomatische behandeling. Ik kan u zelf geen medische behandeling bieden, maar ik kan u wel informeren over uw ziektebeeld, verdere diagnostiek en behandeling en u begeleiden in vragen die u tegenkomt in uw ziekteproces. Daarnaast geef ik vanuit mijn ervaring concrete adviezen om zo goed mogelijk om te gaan met uw klachten en uw klachten waar mogelijk te verminderen. 

2.PSYCHOLOGISCH
Langdurig ziekzijn en lichamelijke beperkingen brengen vaak een proces van chronische rouw met zich mee en dit krijgt in de reguliere zorg nauwelijks aandacht.
Ik vind het belangrijk om patiënten bij te staan in hun worsteling met verliezen, de tergende onzekerheid en dingen als teleurstelling door onbegrip van zorgverleners en/of mensen uit de naaste omgeving. Ik geef coaching in het omgaan met ziekte en de balans tussen draagkracht/draaglast. Indien wenselijk staan we stil bij psychische factoren (kwaliteiten, valkuilen, persoonlijkheidskenmerken) die mogelijk invloed hebben op uw klachten en andere hulpvragen op psychologisch gebied.


3. DAGELIJKS LEVEN

Voor zover nog niet aan de orde gekomen bij punt 1 en 2, bespreken we de dagelijkse bezigheden en de beperkingen die u daarin ervaart. We bekijken of u eventueel nog (ergonomische) aanpassingen kunt doen om bezigheden (beter) mogelijk te maken. Ook hebben we aandacht voor de balans tussen inspanning en herstel en zaken als ontspanning, ademhaling en voeding.

4. SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
We staan ook stil bij dingen als zingeving, sociale bezigheden en (hulp vanuit) uw sociale netwerk. Op verzoek ondersteun ik patiënten in overleg met derden, zoals bijvoorbeeld school of andere hulpverleners.

5. PRAKTISCH
Uitkeringen, vergoedingen, regelingen; er zijn allerlei ingewikkelde zaken waar u mee te maken kunt krijgen als u langdurig ziek bent. Ik kan u helpen om deze zaken helder te krijgen en u te adviseren vanuit mijn eigen ervaring. 

6. VERVOLGHULP
Ik ben mij bewust van mijn professionele grenzen en zal indien wenselijk dan ook zeker verwijzen naar andere zorgverleners. Ik help u bij het zoeken naar passende vervolghulp. 

NB: Ik ben arts, niet praktiserend. Dat betekent dat ik op dit moment niet BIG-geregistreerd ben en ik zal dan ook geen voorbehouden of risicovolle werkzaamheden verrichten. Mijn zorg is een toevoeging aan de zorg van huisartsen, specialisten en paramedici en geen vervanging daarvan. Een deel van de verwijzingen naar andere zorgverleners gaat via de huisarts. Ik help u bij het formuleren van een hulpvraag aan de huisarts, maar de huisarts is degene die samen met u beslist over het verdere beleid.