VACATURE: Patiëntondersteuner psychosociaal (vanaf 3 uur per week, online, vrijwillig)

 

Wij zoeken voor de Stichting Begrepen Klachten een patiëntondersteuner, ofwel buddy, die zich proactief wil inzetten om onze patiënten psychosociaal bij te staan.

 

WIE ZIJN WIJ

Veel mensen kampen met langdurige en (deels) onverklaarde klachten zoals pijn, vermoeidheid en inspanningsintolerantie. Soms krijgen patiënten wel een diagnose, maar is het onderliggende mechanisme nog niet voldoende duidelijk, zoals bij fibromyalgie, ME/CVS en Long COVID. De klachten kunnen al ingrijpend zijn, maar het is voor een groot deel van de patiënten ook nog heel lastig om goede zorg en begeleiding te vinden.

De stichting Begrepen Klachten is een ideëel initiatief en heeft tot doel hier iets aan te doen. Wij bieden patiënten ondersteuning op regulier medisch, psychosociaal en praktisch gebied en willen ons inzetten voor een betere inbedding van deze onderbelichte hulpvraag in het Nederlandse zorgstelsel.

Inmiddels is er een team van (ervaringsdeskundige) professionals verbonden aan Stichting Begrepen Klachten en hebben wij een wachtlijst met patiënten. Vanwege de vele hulpvragen die bij ons binnenkomen zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die hart heeft voor deze patiënten.

 

FUNCTIE-OMSCHRIJVING

 • Je bent als patiëntondersteuner psychosociaal  (buddy) het eerste dagelijkse aanspreekpunt voor patiënten. 
 • Je biedt een luisterend oor en voert zelfstandig gesprekken met patiënten. Deze gesprekken vinden voornamelijk online/telefonisch plaats
 • Je neemt proactief, in overleg met de patiënt, geregeld contact op. Je werkt hierin samen met de arts of psycholoog/therapeut 
 • Door met regelmaat contact te hebben met een patient kun je eenzaamheid verlichten en blijf je op de hoogte van hoe het met een patient gaat en waar de behoeftes liggen. Zo maken we de zorg zo concreet en passend mogelijk
 • Je werkt in een groeiend team, samen met (niet praktiserend) artsen en psychosociaal therapeuten. Binnen de organisatie bieden we inter- en supervisie en we hebben een vertrouwenspersoon waar je voor steun terecht kunt

 

WAT BRENGT HET JE

 • Uitdagend inspirerend werk, met een unieke opzet
 • Mooie kansen om mee te werken aan de bouw van onze organisatie en verbetering van de zorg
 • Veel waardering van patiënten die feitelijk nergens in de zorg terecht kunnen
 • Intervisie en supervisie in een gemotiveerd en betrokken team van professionals
 • Flexibele werkomstandigheden
 • Veel kennis en ervaring met postinfectieuze ziektes, we volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Ook zijn we gespecialiseerd in chronische rouw bij ziekte

 

WIE ZOEKEN WIJ

Wij zijn op zoek naar iemand:

 • Met professionele en/of persoonlijke ervaring met chronische ziekte en/of chronische rouw
 • Die empathisch is, goed kan luisteren, goede communicatieve vaardigheden heeft.
  We zien hier ook mogelijkheden voor iemand met profiel geestelijk verzorger of gelijkend. Dit is erg belangrijk voor deze patiëntengroep, waar veel patiënten negatieve of zelfs traumatische ervaringen hebben in de zorg. Wij willen dat patiënten zich gehoord en serieus genomen voelen
 • Die om kan gaan met onze soms erg zieke patiëntengroep
 • Die kan omgaan met eigen gevoelens van machteloosheid
 • Geduld heeft en niet snel opgeeft als patiënten zelf weinig initiatief kunnen tonen
 • Ervaring als patiënt of als directe naaste heeft voor onze zorg zeker meerwaarde
 • Die nieuwsgierig en leergierig is, en bereid is verder te groeien in expertise
 • Die goed kan samenwerken maar ook zelfstandig is
 • Die aansluiting heeft bij onze totale en biomedische benadering van onverklaarde klachten
 • Die wil bijdragen aan groei van de stichting en verbetering van de zorg

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Vrijwilligers functie, reiskosten en andere gemaakte kosten worden vergoed
 • Het aantal uren is flexibel, maar minimaal 3 uur per week, voor langere tijd (bv een jaar) te committeren
 • Je bent werkzaam veelal online, via telefoon, microsoft teams of app. In overleg kun je een patiënt ook thuis bezoeken mocht dit passen
 • Opleiding. Gezien de specialistische zorg die wij bieden en de continue nieuwe ontwikkelingen op biomedisch vlak, verzorgen wij casuïstiekbesprekingen, intervisie en supervisie. In de eerste weken zal dit intensiever zijn om een goede start te kunnen maken. Dit zal plaatsvinden op de dinsdagmiddag. Tevens ben je aanwezig bij teammeetings
 • Je bent bereid tot overleggen van een gratis VOG