Penningmeester
(ca 8 uur per maand)

Voor de Stichting* Begrepen Klachten zoeken wij een Penningmeester die de financiën van de stichting gaat beheren, bepaalt of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en het beleid naar een financiële begroting voor het volgende jaar vertaalt.


WIE ZIJN WIJ?

Met Begrepen Klachten zetten wij ons in voor patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en - ziektebeelden, zoals ME/CVS, Qkoorts, Long Covid en endometriose. Voor deze patiënten is het vaak erg lastig om passende zorg te vinden, daarom bieden wij ze laagdrempelige ondersteuning op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Met onze stichting willen we ons daarnaast hard maken voor verbetering van de zorg voor deze patiëntengroep.

Inmiddels is er een team van vijf (zorg) professionals verbonden aan Begrepen Klachten en breiden we verder uit naar een ANBI-stichting om in de toekomst te kunnen investeren in groei van de praktijk, laagdrempelig beschikbare zorg, en de start van een vrijwilligersnetwerk.

Om onze plannen te realiseren en het werk te professionaliseren, zijn we dringend op zoek naar mensen die enthousiast worden van de ideële doelstelling van Begrepen Klachten, en die de uitdaging aan willen gaan om samen met ons een succesvolle organisatie te bewerkstelligen.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING:

 • Inspirerend vrijwilligerswerk, binnen een enthousiast en betrokken team
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de zorg voor deze vaak vergeten patiëntengroep
 • Meedenken over de strategie en de taken van de stichting
 • Deelname aan (online) bestuursvergaderingen, locatie Genderen (NBr) of eventueel online
 • Het opstellen van (periodieke) begrotingen, signaleren en sturen op afwijkingen
 • Het opstellen van het financieel jaarverslag
 • Meedenken in fondsenwerking
 • Beheer van de bankrekening en verzekeringen
 • Het accorderen van betalingen

 

Het gaat om een onbezoldigde functie in het stichtingsbestuur.
Onkosten worden uiteraard vergoed.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

 • Een enthousiaste, gemotiveerde en ondernemende persoonlijkheid die het financiële gedeelte van de stichtingszaken op zich neemt
 • Affiniteit met zorg en onze specifieke doelgroep. Ervaringsdeskundigheid als patiënt of naaste heeft voor ons zeker meerwaarde
 • Iemand die goed kan samenwerken binnen het bestuur, en met de zakelijk coördinator, boekhouder en administratie
 • Ervaring met boekhouden en financiële verslaglegging
 • Beschikbaarheid vanaf 8 uur per maand